Ngắm nhìn những tuyệt tác ảnh đã cho thế giới "ăn quả lừa" năm vừa qua