Nga: Tìm kim cương, phát hiện “quái vật thời tiền sử”