Na Uy chính thức là quốc gia đầu tiên trên thế giới cam kết không chặt phá rừng