Mỹ thử nghiệm công nghệ NASA giúp người bệnh chống loét do nằm lâu