Mục sở thị những căn phòng "ốc sên" siêu nhỏ - đặc sản của người Nhật