Mưa máu và những hiện tượng thời tiết "dở khóc dở cười" trong lịch sử