Một trong số loài thú đáng sợ nhất thời tiền sử đã tuyệt chủng vì ăn rau