Mối liên quan giữa hoá chất BPA trong chai nhựa PC và hàm lượng chất này trong cơ thể người