Mộ cổ Ai Cập có thể chứa thi hài pharaoh bị quên lãng