Máy phát điện "chậu nhựa" độc đáo ở làng chài ven sông