Mặt trăng có nước: Những chứng cứ không thể phủ nhận