Lốc tàn phá Quảng Bình, 2 người chết, 21 người bị thương