Loại thuốc chữa sâu răng mà không cần phải hàn răng