Loài chó "ngửi" được bệnh tiểu đường, và người ta đã biết được tại sao