Loài cây chinh phục giá lạnh khắc nghiệt trên đỉnh Himalaya