Liệu trí tuệ nhân tạo phát triển có đặt dấu chấm hết cho chủng tộc loài người?