Khói bụi ô nhiễm từ Trung Quốc bắt đầu lan sang Việt Nam