Khắc phục lỗi không tắt “triệt để” được máy tính đang chạy Windows 10