Hàng nghìn sinh vật lạ giống thạch dẻo dạt vào bờ biển California