Hàng nghìn quả cầu tuyết xuất hiện trên bờ biển Nga