Hàn Quốc: khai quật thành công tượng Phật 1.300 năm tuổi