Hải Phòng xuất hiện chùm ca bệnh cúm A/H1N1 đầu tiên