Elon Musk: SpaceX đã biết lý do vì sao tên lửa Falcon 9 phát nổ