Elon Musk: "Chúng ta sẽ sớm phải đối đầu với cuộc tấn công do AI gây ra"