Đồng xu thủy tinh từ Thế chiến II trị giá hơn 70.000 USD