Đố bạn nhịn được cười với 30 người lười biếng nhất thế giới này