Điểm danh các quốc gia công nhận hôn nhân đồng tính