Có thể "đụng" người ngoài hành tinh ngay thế kỷ 21