Chúng ta sẽ không còn phải sợ lũ lụt khi sống trong ngôi nhà như thế này