Chuẩn bị cho thử nghiệm vật lý lớn nhất trên trái đất.