Câu đố thách thức hàng nghìn người: "Trái tim có màu gì?"