Các nhà khoa học đã được chứng kiến được cách thức điện truyền trong nước