Biến khí thải CO2 thành phụ gia làm bánh baking soda