Bầy tuần lộc lớn nhất thế giới biến mất gần một nửa