Bão lớn quật ngã cây cổ thụ 1000 năm tuổi, biểu tượng của bang California