Áp thấp xuất hiện gần Biển Đông, miền Bắc có mưa rải rác