Ai muốn gặp người ngoài hành tinh sẽ thấy buồn khi biết điều này