9 chi tiết quen thuộc trên đồ dùng nhưng ít người biết tác dụng