8 thứ không nên vì tiếc tiền mà ham rẻ, vì hậu quả rất khó lường