3/12/1992 - Tin nhắn SMS đầu tiên trên thế giới chính thức được sử dụng