1/12/1988 - Lần đầu tiên tổ chức "Ngày thế giới phòng chống bệnh AIDS"