1,1 tỉ người nghèo trên Trái đất sẽ được cứu bằng phát minh cực kỳ ý nghĩa này