100 héc-ta rừng bị tàn phá, lãnh đạo xã "ở xa"... không biết!