Núi không cao bằng... gối!!?

  • 81

- Bố người yêu: Anh đến nhà tôi làm gì?

- Anh chàng: Con muốn chứng tỏ tình yêu của con ,rằng con yêu nàng "mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua"

- Bố người yêu: Vậy tối nay tao sẽ cho mày ngủ với con gái của tao ,xem mày có vượt qua thử thách này ko? Với điều kiện phai để cái gối chắn giữa hai đứa mày!

- Anh chàng: Dễ ẹc...(thắng cái chắc) hi hi hi

- Bố người yêu: Uh, dễ lắm con...

Thế là tối hôm đó ông bố người yêu đã để cái gối chắn ngang, sáng hôm sau chẳng có chuyện gì sảy ra giữa hai người đó!

- Bố người yêu: khá lắm nhưng chính vì vậy mà ta không cho mày cưới con tao!

- Anh chàng: Tại sao zậy.....

- Bố người yêu: Mày nói YÊU "mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua"?

- Anh chàng: Dạ vâng!

- Bố người yêu: Sao cái "gối" mà mày cũng không qua nổi vậy!??

- Anh chàng: Vậy...???

--------------------------------
Bài do bạn Nguyễn Minh Trí gửi tới Khoa Học
Email:huynhthanhhuynh@yahoo.com