Con chim "khôn lỏi" nhất thế giới

  • 58

Con chim đã rất thông minh khi dùng mồi và nhử con cá "mắc bẫy"chuyên nghiệp như những người thợ câu sành sỏi. Con chim đã có bữa ăn ngon lành cho mình.

Chim ưng lao mình bắt cá chépChim cốc tham lam nuốt gọn cá tuyết khổng lồVideo con chim có cách bắt cá thông minh nhất